Допълнителни услуги

  • Извършване на периодична дезинсекция
  • Извършване на периодична дератизация
  • Контрол на достъп на входни врати, асансьорни съоръжения и др.
  • Ръчно или машинно снегопочистване на прилежащи части
  • Поддръжка на зелени площи (проектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи)

Разгледайте нашите
услуги

Заяви безплатна консултация