Професионален домоуправител

 • Организиране и провеждане на общи събрания на сгради в режим на етажна собственост (Е.С.)
 • Изготвяне и приемане на правилник за вътрешния ред при необходимост
 • Създаване и водене на домова книга
 • Регистриране на Е.С. в съответната община
 • Създаване и водене досие на сградата (като в него се включва подробна и пълна информация за сградата)
 • Организационна и отчетна дейност
 • Посредничество пред администрации
 • Посредничество при доставка на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, топлофикация)
 • Посредничество с портиерна или охранителна служба
 • Отговорност при извършването на поддръжката и хигиената на общи, вътрешни и външни части на сградите (при работа с наш хигиенист)
 • Съдействие при намирането на бъдещи фирми за изпълнение на ремонтни дейности
  • Представяне на събрани оферти за видове ремонтни дейности
  • Формиране и разпределение на бюджет по горепосочените дейности

Разгледайте нашите
услуги

Заяви безплатна консултация