Информация за COVID-19

Уважаеми клиенти,

Във връзка с възникналата епидемична обстановка в страната ни, Ви информираме за следното:
1) Извършва се дезинфекция по Заповед СОА20-РД09-1486/13.03.2020 г във Вашата етажна собственост по график с биоцид, сертифициран и разрешен от Министерството на здравеопазването, за да може всички обитатели на сградите ни да са максимално защитени.

2) Преустановяваме посещенията от касиер в обслужваните от нас сгради, като в тази връзка всеки наш клиент, ще може да заплаща месечните си вноски чрез алтернативните варианти за разплащане – каси на Изипей, онлайн www.epay.bg или по банков път. Информация, относно Вашият персонален код  може да получите от информационното табло във входа или като се свържете с нас. При възникнали въпроси сме на разполоение на посочените контакти. Молим всеки един от Вас да заплаща навреме дължимите месечни суми по изброените дистанционни начини, за да не се възпрепятства работата ни.

3) Всички останали договорени дейсности продължават по график с повишено внимание към хигиената.

4) Отлагат се всякакъв вид организационни срещи- общи събрания, заседания и презентации.

5) Ограничава се достъпът до офиса на Галус от трети лица от 16.03.2020г. до второ нареждане.

ВАЖНО:
Моля не допускайте в домовете си лица, на основание, че ще дезинфекцират имота Ви, тъй като може да станете обект на измама! При съмнения за такава позвънете на тел: 112, а за получаване на информация относно COVID 19 тел: 02/ 807 87 57.

Бъдете отговорни към себе си и околните!